Vaktmeistertenesta i kommunen

Vaktmeistertenesta i Stryn kommune driftar kommunale bygg.

Stryn kommune har vaktordning døgnet rundt for å forhindre større skader og fare for liv og helse. Telefonnummeret som skal brukast då er 990 91 100.

Det er 6,5 kommunale stillingar i vaktmeistertenesta. 
1,5 % stilling i Vikane, 1 i Olden og 4 i Stryn.

Leiande vaktmeister i Stryn kommune er Harald Lunde.
Du kan melde inn feil og manglar til han på e-post: 
harald.lunde@stryn.kommune.no