e-Torg

er kommunen sin nettbutikk for sal av kart, eigedomsdata og byggesakstenester, Her finn du digitale kart, meklarpakke, 3D-modellar, områdeanalyse, flybilderapport, nabovarsling m. m.

 

e-Torg