Kommunale vegar og gangvegar

Stryn kommune har 148 km med grusvegar og asfalterte vegar, samt 11 km med gang- og sykkelvegar å vedlikehalde. 

Kommunen har ein stor del grusvegar der ein er avhengig av publikum sine tilbakemeldingar for å kunne halde vegane i god køyrbar stand.

Vegar og gangvegar

Skal du stenge/sperre eller krysse kommunal veg?

Du må søkje kommunen om midlertidig stenging/sperring/kryssing av kommunal veg.

Send søknad på e-post til: postmottak@stryn.kommune.no

eller brev til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

Gebyr for stenging, kryssing, sperring av veg

 

 

 

Skal du søkje om avkøyrsleløyve?

Dersom du vil gjere endringar på ei avkøyrsle må du sende søknad til
Stryn kommune på e-post: postmottak@stryn.kommune.no

eller pr. brev til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

Gebyr for handsaming av avkøyrsleløyve

Forskrift om gebyr for handsaming av avkøyrsleløyve (PDF, 249 kB)