Valstyret har godkjent listeframlegg for kommunestyrevalet 2023

Dei godkjende vallistene ligg ute til høyring. Dersom du finn feil eller manglar på listene send inn merknad innan 7.juli. Send eventuelle merknader til postmottak@stryn.kommune.no

Valstyret si sak Kommunestyrevalet 2023 godkjenning av listeframlegg

 

Vallister kommunestyrevalet i Stryn 2023 (PDF, 264 kB)