Detaljregulering for fylkesveg 60 Storelva bru

Detaljregulering for Fv 60 Storelva bru, Utvik er eigengodkjent. Saka vart vedteken av Stryn kommunestyre 15. februar, i sak KS-009/24. 

For meir informasjon sjå arealplaner.no der du kan finne alle plandokumenta. 

Gå inn på arealplaner.no og søk på planID 2018005.