Endeleg budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Stryn kommune

Godkjenning av Handlingsdel med økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 (145079) (PDF, 2 MB)

Skule-og kulturutvalet si handsaming av 058-18 i møte 27 (PDF, 362 kB)

Hovudoversikter ØPL 2019-2022 (PDF, 729 kB)

Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tiltak økplan 2019-2022 Kommunestyrevedtak (PDF, 6 MB)

Kommentarar til vedtak i økonomiplanen 2019-2022 (PDF, 162 kB)

Formannskapet sitt framlegg til  budsjett og økonomiplan for Stryn kommune 2019- 2022 og årsbudsjett for 2019

Formannskapet sitt framlegg ligg til offentleg ettersyn på kommunesenteret, Tonningsgata 4 og på Stryn bibliotek, Hegrevegen 1.
Dokumenta er tilgjengelege fram til kommunestyret sitt møte 18. desember.

Merknader til saka må vere skriftlege og kan sendast til:

postmottak@stryn.kommune.no .

eller  Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn. Du kan også levere merknad i Servicekontoret, Tonningsgata 4.

Her kan du lese budsjettdokumenta  som ligg føre i formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2019 -2022.

Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

Tiltak i økonomiplanen 2019 -2022 Formannskapet sitt framlegg (PDF, 379 kB)

FO 186/18 Godkjenning av Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 (PDF, 891 kB)

Budsjettskjema 1 A formannskapet sitt framlegg (PDF, 47 kB)

Budsjettskjema 1 B formannskapet sitt framlegg (PDF, 304 kB)