Ferieklubb i Stryn

Å finne si superkraft er ikkje nødvendigvis enkelt – ofte veit ein ikkje kva ein vil bli, kva ein syns er kjekt, eller kva ein er flink til! Det er difor viktig at ein gjennom ulike erfaringar og læring gjennom leik får introduksjon til så mange ulike tema og yrke som mogleg. Klubben er for 2.-4. trinn og 8.-10. trinn. Bli med oss i sommar og FINN SUPERKREFTENE!

Ferieklubben er for 2.-4. trinn og 8.-10. trinn. Det er gratis å delta.

Du melder deg på her

Meir informasjon om tilbodet  

Jakta på superkreftene!
Vi kallar Ferieklubben for Jakta på Superkreftene – dette fordi vi ønskjer at alle born skal finne sine heilt spesielle superkrefter, noko dei brenn for og har interesse for, og vise moglegheitene for å halde på denne superkrafta heile vegen til vaksen alder og inn i yrkeslivet.

Å finne si superkraft er ikkje nødvendigvis enkelt – ofte veit ein ikkje kva ein vil bli, kva ein syns er kjekt, eller kva ein er flink til! Det er difor viktig at ein gjennom ulike erfaringar og læring gjennom leik får introduksjon til så mange ulike tema og yrke som mogleg.

Bli med oss i sommar og FINN SUPERKREFTENE!