Gebyr og betalingssatsar for 2024

Kvar år blir skal kommunestyret gjere vedtak om gebyr og betalingssatsar.

Utvala skal handsame dette i løpet av november før formannskapet gjer sitt vedtak. Formannskapet sitt framlegg til betalingsssatsar skal ligge til offentleg høyring i 14 dagar.  13. desember gjer kommununestyre endeleg vedtak.

Kommunedirektøren sitt framlegg til gebyr og betalingssatsar