Har du litt eksta tid og omsorg til overs?

Barneverntenesta i Stryn treng støttekontakter, besøksheimar og tilsynsførarar.
 

Støttekontakt

Du skal gjere aktivitetar saman med barn/ ungdom nokre timar i veka. Målsetjinga er å styrke sosial kompetanse, motivere til meir aktivitet og gje gode meistringsopplevingar. Det er også ei avlasting for foreldra. 

Besøksheim

Avlastingstiltak for foreldre. Barn får følgje familien din omlag to døgn i månaden. Meistringsopplevingar i trygge omgjevnader er viktig.

Tilsynsførar

Oppfølging av fosterbarn som bur i Stryn kommune. Om lag fire besøk i året som skal rapporterast. Tilsynsførar skal vere med å sikre at barnet blir godt ivareteke i forsterheimen og fange opp oppfatningane og erfaringane til barnet.

Krav:

  • Plettfri vandel (må levere vandelsattest)
  • Erfaring med barn og unge er ønskjeleg
  • Du må vere påliteleg


Godtgjersle etter kommunen sine gjeldande satsar.

Kontakt barneverntenesta på 57 87 47 00 om du er interessert.