Har laget ditt søkt momskompensasjon?

Frist for å søkje Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Frivillege organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til moms i 2017. Denne tilskotsordninga kallar vi momskompensasjon.

Her kan du lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar.