Høyring 2018. Utbygging av breiband i Stryn kommune

Stryn kommune vil søke om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Eitt av krava for å søkje om statleg tilskot er at kommunen sin plan for utbygging har vore lagd ut til høyring.

Verksemder og innbyggjarar som ynskjer å uttale seg til høyringa må gjere dette innan 25. april 2018.

Innspel kan sendast  til postmottak@stryn.kommune.no og merkast "Høyringsuttale breibandutbygging".

Stryn kommune sin kontaktperson er økonomi-og ikt sjef Johnny Hove tlf 57 87 47 31.

Høyring 2018 Utbygging av breiband i Stryn kommune (PDF, 209 kB)