Ikkje bålbrenning no

Fordi det er svært tørt, og etter kvart stor skogbrannfare, minner brannsjefen om det generelle forbodet mot bålbrenning som gjeld for utmark.

Vi oppmodar sterkt om at all bålbrenning, også det som er tillate, blir utsett til det kjem regn.