Kartlegging av naturtypar i Vestland 2023

Sommaren og hausten 2023 blir det gjennomført naturkartlegging i delar av Stryn, Fitjar, Luster, Sogndal, Stad, og Øygarden kommunar. Kartlegginga er ein del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta betre vare på arts- og naturmangfaldet.

Kartlegging i Vestland i 2023

Det skal kartleggast område i seks kommunar i Vestland i 2023.

Kommune

Område som skal kartleggast

Stryn

Eit område på nordsida av Nordfjorden, frå Hennebygda i Stad kommune i vest til Faleide i aust

Fitjar

Frå Fitjarvika i nord til Sjåbuholmen/Straumholmen i sør, og frå Kråko i vest til Sæterbø i aust.

Luster

Eit område rundt Gaupne

Eit område rundt Hafslovatnet (omfattar også eit område i Sogndal kommune, nord for Årøy)

Stad

Hjelmelandsdalen

Eit område frå Hennebygda til kommunegrense mot Stryn

Øygarden

Sotra nord: Frå Ågotnes i nord til Telavåg, Trengereid og Haganes i sør, og frå Algrøyna i vest til sørlege del av Litlesotra.

 

Resultata frå kartlegginga vil etter kvart bli allment tilgjengelege i Naturbase våren 2024. 

Meir informasjon frå Statsforvaltaren i Vestland