Kommunebarometeret 2022 - Stryn kommune på 14. plass

Kommunebarometeret (KB) er ei måling som blir publisert av Kommunal Rapport kvart år. Her blir kommunane rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorar.

Kommunebarometeret

  • Ei samanlikning av alle kommunane i landet basert på til saman 151 nøkkeltal innan 12 ulike sektorar
  • Føremålet er å gi beslutningstakarar lettfatteleg og tilgjengeleg oversikt over korleis drifta av kommunen er
  • Resultatet er ikkje perfekt, men gir ein indikator, mulegheit til å stille spørsmål og ikkje minst lære av dei beste
  • Tala er i hovudsak henta frå SSB sin Kostra-database, tal for 2020. Det er i tillegg henta statistikk frå kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks av Telemarksforsking

Stryn kommune gler seg over 14. plassen og vil bruke resultata i det vidare forbetringsarbeidet. 

Kommunebarometeret-Stryn 2022 (PDF, 723 kB)