Kulturelt utviklingsprogram

Kulturelt utviklingsprogram er for utviklingsprosjekt og -tiltak innan kunst- og kulturfeltet. Søknadsfristen er 1. september.

Kven kan søkje?

Offentlege eller private organisasjonar eller institusjonar kan søkje støtte frå Kulturelt utviklingsprogram. Utøvarar med registrerte einskildføretak kan også søkje.

Primæraktivitetane til søkjarane skal vere lokaliserte i Vestland, og tiltaket må medverke til utvikling i fylket.

 

Informasjon frå Vestland fylkekommune, retningsliner og søknadsskjema