Møte i kommunestyret 15. september

Følg med på kva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Torsdag 15. september er det møte i Stryn kommunestyre. Møtet blir i Tingsalen, Stryn kulturhus frå kl 11.00.

Kommunestyremøtet blir sendt direkte frå kl 11:00 følg sendinga her


Saker til handsaming i kommunestyret 15. september