Møte i Stryn formannskap

Mellom klokka 12.00 og 13.00 skal det vere ei orientering i Formannskapet. Denne orienteringa er ikkje offentleg etter reglane i §11-5b i kommunelova og §13-2 i forvaltningslova. Formannskapet vedtok å lukke møtet, sendinga startar kl 13.00. Møtet  i Stryn formannskap er i Tingsalen, Stryn kulturhus.

Ønskjer du å sjå den lokale politiske debatten i formannskapet på nett-tv? Du kan velje kva for eit kamera du vil sjå på under sendinga ved å velje mellom podiet, talarstolen og salen.

Du kan følgje møtet på direkten her

Sakene som skal opp i formannskapet