Nei til heliumsballongar

Den 15. mai gjorde Stryn kommunestyre dette vedtaket:

Stryn kommune oppmodar om at det ikkje blir seld eller delt ut heliumballongar i kommunen.

Stryn kommune vedtek forbod mot sal eller utdeling av heliumballongar på kommunal grunn frå 16. mai 2018, så lenge dette ikkje er i strid med allereie gitte løyve.

Rådmannen får i oppgåve å ta opp spørsmålet om sal og utdeling av heliumballongar ved rullering av politivedtektene