No kan du søkje tilskot til nye klima- og miljøtiltak

Du kan søkje om midlar for å gjere Sogn og Fjordane smartare, tryggare og grønare. Konkrete, handlingsretta tiltak, haldningsskapande arbeid og klimatiltak vert prioritert.

Interessert? Les meir og søk her

 

Søknadsfristar

Søknadane vert handsama fire gongar i 2019. Det kan vere lurt å vere ute i god tid før fristen i fall du må levere meir informasjon før søknaden kan handsamast.

Søknadsfristane er:

  • 15. januar

  • 15. april

  • 15. august

  • 15. oktober