Ny leiar for Samfunnsutvikling i Stryn kommune.

Stryn kommune har tilsett Jan Arve Strand som ny kommunalsjef for Samfunnsutvikling, tidlegare teknisk etat.

Strand er i dag distriktssjef i Postnord, og har bakgrunn frå offentleg og privat sektor både som medarbeidar og leiar.

Strand har yrkesretta utdanning gjennom fagbrev og etatsutdanningar, samt høgare utdanningar, mellom anna master i organisasjon og leiing ved NTNU.
Han har over 30 års yrkespraksis jamt fordelt mellom stat og kommune og ulike operative stillingar i privat næringsliv, hovudsakleg innan olje og gass.

Den 53 år gamle glopparen er busett på Breim, og kjenner godt til Stryn kommune sitt potensiale for utvikling og vekst. 

Jan Arve Strand overtek stillinga etter kommunalsjef Geirmund Dvergsdal seinast 1. oktober 2022.