Om betaling for barnehage og SFO

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengt grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert tapet fullt ut av staten. 

For Stryn kommune gjeld desse reglane :
Det blir ikkje sendt ut krav om betaling for barnehage og SFO i april. For mykje betalt i mars vert justert når vi opnar for ordinær drift.

Viktig: Helsedirektoratet sine retningslinjer gjer unntak for stenging av skule og barnehagar for barn og unge med særskilte omsorgsbehov og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjonar

Fylkesmannen i Vestland