Pressemelding

Ordførar Per Atle Kjøllesdal er sjukmeld på ubestemt tid etter eit akuttilfelle fredag.

Eg er ved godt mot. No kjem helsa først, men eg kjem tilbake så fort som råd. Mellombels er Sonja Øvre-Flo fungerande ordførar i Stryn kommune.

Helsing  Per Atle Kjøllesdal med familie