Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for Stryn kommune 2019 - 2022

Dette er rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for perioden. No skal politikarane handsame dette framlegget og gjere endeleg vedtak.

Som første ledd i i den politiske handsaminga blir sektorutvala og Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne, orientert om rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for perioden for 2019 - 2022. Sektorutvala og Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne har høve til å kome med  uttale til budsjett og økonomiplanen. Desse  uttalane følgjer budsjettsaka til handsaminga i formannskapet.

Formannskapet  handsamar saka og kjem med  sitt framlegg til  budsjett og økonomiplan for same periode. Dette framlegget blir lagt ut til offentleg ettersyn frå slutten av november og fram til endeleg handsaming i kommunestyret. Kommunestyret tek den endelege avgjerda i sak om budsjett og økonomiplan for 2019 - 2022 den 18. desember 2018.  

 

Her kan du lese budsjettdokumenta i rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2019 -2022.

Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

Budsjettskjema 1 A 2019 - 2022 rådmannen sitt framlegg (PDF, 84 kB)

Budsjettskjema 1 B 2019 -2022 rådmannen sitt framlegg (PDF, 73 kB)

Nye tiltak 2019 - 2022 rådmannen sitt framlegg (PDF, 131 kB)

Tiltak frå 2018 - 2021 som er vidareført til økonomiplanen 2019 -2022 rådmannen sitt framlegg (PDF, 120 kB)

Tiltak frå 2018 - 2021 som ikkje lenger er med i øknomiplanen 2019 - 2022 rådmannen sitt framlegg (PDF, 140 kB)