Søk kulturmidlar før 15. mars

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Stryn kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar: Ordinære kulturmidlar/ driftstilskot og særskilde tiltak.

Les om kulturmidlane og søk her

Om du treng hjelp til å søkje, eller om du treng tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 87 47 00.

Kontaktperson for tilskotsmidlar innan kultur:

  • Avdelingsleiar kultur Myrtel Janne Thomassen tlf. 57 87 47 53