Uavhengig kontroll og SHA KU - Fornying av Dam Holevatnet

Stryn kommune har publisert ein konkurranse på EU-supply og doffin gjeldande: Uavhengig kontroll og SHA KU* - Fornying av Dam Holevatnet

Anbodsfrist: 15. mars 2019 kl. 12.00.

Konkurransenr EU-supply: 205115

KonkurranseID Doffin: 2019-395683

Dam Holevatnet, Vikaelva vassdrag, ligg i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Dammen ligg omlag 6 km nord for Stryn sentrum. Det er veg fram til dammen gjennom Vikadalen.

Holevatnet er i dag vassforsyning til både Stryn sentrum og bygge- og hyttefelt høgare opp mot Holevatnet. 

 

* SHA: Sikkerheit, helse og arbeidsmiljø. KU: Koordinator i utførelsefasen