Vegarbeid i Oldedalen til 27. mars

Det er vegarbeid med stengingar, på fylkesveg 724, ved Gytri frå 4. til 27. mars 2024.

Stengt for trafikk måndag tom fredag frå kl 08:00-10:00.

Stengt for trafikk måndag tom fredag frå kl 10:05-12:00.

Stengt for trafikk måndag tom fredag frå kl 13:00-14:30.

Gjennomkøyring for trafikk begge vegar kl 10:00 og frå kl:12:00 til 12:59.

Passering for buss tysdagar ca kl 11:30-11:45.