Områderegulering Stryn sentrum - 2. gongs utlegging til offentleg ettersyn

Planframlegget låg ute til offentleg ettersyn for første gong i mai 2021. Det kom inn om lag 100 merknader i høyringsperioden, klikk her for å gå til merknadsskjema (PDF, 473 kB). Merknadane er gjennomgått og planframlegget er justert. Det er difor lagt opp til ei ny høyring av planframlegget. Høyringsperioden for 2. gongs offentleg ettersyn er frå 1. februar – 18. mars.

Artikkelliste