Stryn er ein av dei største turistkommunane på Vestlandet

Turistar frå fjern og nær vitjar kommunen på grunn av den flotte naturen og opplevingane ein finn her. Høge fjell, fjord, isbre, elvar og vatn i djupe grøne dalar innbyr til aktivitetar og attraksjonar i verdsklasse.

Besøk Visit Nordfjord for meir info om Stryn og området rundt.