Kommunestyret vedtok den 3. juli 1987 at ein lindekvist skulle vere motiv på kommunevåpenet til Stryn. Våpenet vart godkjent ved Kongeleg resolusjon den 11. desember 1987. Våpenet er teikna av Heidi Heggdal

Når du flytter til Stryn får du ei helsing frå ordføraren.