Innsyn

Hovudregelen er at alle saksdokument i offentleg verksemd er opne for innsyn.

Etter Offentleglova §3 kan "alle" krevje innsyn i saksdokument. I utgangspunktet skal offentleg innsyn vere gratis. Kommunen er ikkje pliktig til å lage eigne samanstillingar eller utarbeide nye dokument. Innsynet gjeld dokument som allereie er laga. Rettleiar til Offentleglova

Offentleglova slår fast at opplysningar som er underlagte teieplikt i lov er unnateke frå innsyn. Utlevering av teiepliktige opplysningar til utanforstående kan vere straffbart.

 

Ønskjer du innsyn i dokument kan du:

Sende epost til postmottak@stryn.kommune.no

Ringje tlf: 57 87 47 00

Møte opp på Servicekontoret, Tonningsgata 4, 6783 Stryn

 

Datatilsynet informerer om innsynsrett