Stryn kommune- rekneskapsrapport 2. tertial 2020

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 31.08.2020. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering.

Formålet med rapporten er å gje politikarane og innbyggjarane ein oversikt over korleis etatane og avdelingane klarer å halde dei økonomiske rammene som er gitt for dei 8 første månadane.


Digital vesjon av rekneskapsrapporten

Rekneskapsrapport 2. tertial 2020 (PDF, 946 kB)