Årsrekneskap 2021

Årsrekneskap 2021

Driftsrekneskap, investeringsrekneskap, balanse og notar.

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 31.08.2021. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering.

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 30.04.2021. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering. Formålet med rapporten er å gje politikarane og innbyggjarane ein oversikt over korleis etatane og avdelingane klarer å halde dei økonomiske rammene som er gitt for dei 4 første månadane.

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 31.08.2020. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering.

Formålet med rapporten er å gje politikarane og innbyggjarane ein oversikt over korleis etatane og avdelingane klarer å halde dei økonomiske rammene som er gitt for dei 8 første månadane.