Stryn kommune- rekneskapsrapport 2. tertial 2021

Tertialrapporten er kommunen sin tilstandsrapport per 31.08.2021. Rekneskapen er vurdert mot årets budsjett og forventa forbruk ut i frå periodisering.

Formålet med rapporten er å gje politikarane og innbyggjarane ein oversikt over korleis etatane og avdelingane klarer å halde dei økonomiske rammene som er gitt for dei 8 første månadane.


Digital versjon av rekneskapsrapporten

Rekneskapsrapport 2. tertial 2021 (PDF, 946 kB) (PDF, 398 kB)