Nordsida barnehage

Nordsida barnehage er samlokalisert med Nordsida skule og ligg på Blaksæter med flott utsikt over Nordfjorden.

Barnehagen har rundt 20-25 barn fordelt på to avdelingar.

Barnehagen har eit stort og godt tilrettelagt uteområde med gode aktivitetsmogelegheiter for barna. I tillegg brukar barnehagen ofte område i nærmiljøet.

Barnehagen og skulen er aktive innanfor entreprenørskap og knyter mykje av den pedagogiske verksemda opp til lokale ressursar både i historie og notid.

Kontakt

Nordsida barnehage
Telefon 975 35 182

Post- og besøksadresse:
Panoramavegen 664,
6795 Blaksæter