SFO

SFO (skulefritidsordning) er eit frivillig aktivitets- og omsorgstilbod utanom den obligatoriske skuletida for elevar på 1. - 7. trinn. I Stryn kommune er SFO eit tilbod for elevar 1. - 7. trinn.

Organisering og innhald av tilbodet varierer noko frå skule til skule, ut frå kor mange barn som er med på ordninga, og kva som er muleg på skulen og i nærområdet.

 

Søknad om SFO-plass og endring av eksisterande plass i barnehage må ein gjere via pålogging til Føresettportalen på WEB (ikjje app/mobil) og velje Logg inn OAS oppe i høgre hjørne, vel Stryn kommune og logg inn med ID-porten.

 

Her er hjelpeartiklar for foreldre (SFO)

 

Pris for SFO

 

Vedtekter for skulefritidsordninga i Stryn kommune gjeldande frå 1. januar 2023 (PDF, 58 kB)

Vi oppmodar alle om å lese gjennom vedtektene for SFO for å gjere seg kjende med det formelle kring SFO-ordninga. Er det spørsmål om tilboda/ søknad, ta kontakt med den skulen de ønskjer plass på. 

 

Søknadsfrist: 1. mars

 

Oppseiing av plass skal gjerast skriftleg og direkte til rektor/ dagleg leiar.