Dagsenter

Dagsenter på institusjon skal bidra til at heimebuande med vesentleg funksjonssvikt kan ha ein meiningsfull kvardag. Dagsenter gjev stimulering, aktivisering, tryggleik og reduserar isolasjon. 

Stryn kommune tilbyr dagsenter på Stryn og Vikane Omsorgssenter.
 

Brukaren må kunne ta seg til/ frå dagsenteret, t.d. ved hjelp av pårørande eller drosje.
 

Tildeling av plass skjer etter søknad og vurdering i tildelingsnemnda.
 

Det vert krevd eigenbetaling på kr. 90,- pr. gong. Dette inkluderar måltid.
 


Søknadsskjema (digitalt)


Søknadsskjema (PDF, 295 kB)

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)