Brukarstyrt personleg assistanse

Er du sterkt funksjonshemma, er under 67 år med eit langvarig og stort behov for praktisk og personleg hjelp i dagleglivet, har du rett til brukarstyrt personleg assistanse (BPA).

Personleg assistanse omfattar praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. Retten til avlastingstiltak gjeld for personar med foreldreansvar for heimebuande barn under 18 år med nedsett funksjonsevne.

Innanfor det timetalet du får tildelt, kan du i prinsippet styre kven du vil ha som hjelpar(ar) og kva assistentan(e) skal gjere. Målet er at du skal ha eit mest mogleg aktivt liv.

Les meir om brukarstyrt personleg assistanse på sidene til HelseNorge og Helsedirektoratet.


Søknadsskjema (digitalt)


Søknadsskjema (PDF, 295 kB)

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)

Kontakt

Vikane omsorgssenter
Telefon 57 87 35 50

Post- og besøksadresse:
Dragesetvegen 50
6793 Innvik

Stryn omsorgssenter
Telefon 57 87 47 00

Tlf etter kl. 15 og før kl 09: 57 87 69 50

Post- og besøksadresse:
Myrane 18
6783 Stryn

Tenestene for funksjonshemma

Tenesteleiar, funksjonshemma (Myrane 4): tlf 992 88 627

Gruppeleiar, funksjonshemma (Sentrum): tlf 992 82 587

Gruppeleiar, avlastning (Setrevegen), tlf: 992 88 616