Heimesjukepleie/ helsetenester i heimen

Heimesjukepleie er nødvendig helsehjelp i form av pleie og omsorg, førebygging og behandling grunna sjukdom og skade.

Slik hjelp skal bidra til at brukarane kan fungere i eigen heim. Helsehjelpa vert individuelt tilpassa etter søknad og i samråd med brukar. Heimesjukepleie vert ytt etter melding frå søkjar, pårørande, lege eller sjukehus, og vert sett i gang straks det er naudsynt.

Det vert fatta skriftleg vedtak om tildeling av hjelp etter vurdering i tildelingsnemnda.
Det er ingen eigenbetaling for heimesjukepleie.

I heimesjukepleien jobbar ein tverrfagleg i samråd med bl.a. lege, apotek og sjukehus.
Tilrettelegging i heimen kan også vere eit krav utifrå Arbeidsmiljølova. 

Tenesta er delt inn i to område:
Heimesjukepleien i Vikane: Dekkjer Olden, Oldedalen, Innvik, Utvik/Tistam
Heimesjukepleien i Stryn: Dekkjer Hopland, Blaksæter, Stryn, Oppstryn og Loen

Les meir om gjeldande lovverk:


Søknadsskjema (digitalt)

Søknadsskjema (PDF, 295 kB)

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)

Kontakt

Stryn omsorgssenter
Telefon 57 87 47 00

Tlf etter kl. 15 og før kl 09: 57 87 69 50

Post- og besøksadresse:
Myrane 18
6783 Stryn

Vikane omsorgssenter
Telefon 57 87 35 50

Post- og besøksadresse:
Dragesetvegen 50
6793 Innvik

Heimesjukepleie

 

Vakttelefon Stryn 917 21 614
 

Vakttelefon Vikane 917 21 619