Støttekontakt

Støttekontakt er etter pasient- og brukarrettslova § 2-1a, eit tiltak for personar som har behov for dette grunna ulike funksjonsnedsetjingar, alder og sosiale problem. Støttekontakt tilbyr sosialt samvær etter behov og følgje til ulike fritidsaktiviteter.

Føremålet er å bryte sosial isolasjon og bidra til ei meiningsfull fritid. Fritidstilbodet skal vere basert på brukaren sitt ønske, behov og føresetnader.


Tenesta er gratis.


Søknadsskjema (digitalt)


Søknadsskjema (PDF, 295 kB)

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)

Kontakt

Tenesteleiar for funksjonshemma
Telefon 450 77 044


Besøksadresse:
Myrane 18
6783 Stryn