Korleis ta ein sjølvtest

Det er viktig å følgje bruksanvisninga til sjølvtestane nøye. Testane skal ikkje brukast etter haldbarheitsdato.

 

    

Følg bruksanvisninga til testen ved prøvetaking, men ta prøve frå svelget før den same prøvepinnen brukast til prøvetaking frå nase. Svelg skal ikke testast åleine. Prøvetaking når det også skal testast frå svelg bør gjerast om morgonen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutt etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv.
Nokre mat- og drikkevarer kan påvirke testresultatet.

 

FHI: Trykk her for å sjå korleis  du skal ta en sjølvtest

Her finn du video om sjølvtest på fleire språk (youtube.com)