Korleis ta ein sjølvtest

Det er viktig å følgje bruksanvisninga til sjølvtestane nøye. Testane skal ikkje brukast etter haldbarheitsdato.

Opne munnen og stryk prøvepinnen langs området der mandlane er (eller kunne vore). Stryk kvar side ca 4 gongar. Bruk gjerne spegel. Før så den same prøvepinnen forsiktig inn i det eine naseboret (1-2 cm inn). Roter penselen ca 5 gongar (10 sekund) langs innsida av naseboret. Gjenta prosedyren i det andre naseboret. Folkehelseinstituttet    

Følg bruksanvisninga til testen ved prøvetaking, men ta prøve frå svelget før den same prøvepinnen brukast til prøvetaking frå nase. Svelg skal ikke testast åleine. Prøvetaking når det også skal testast frå svelg bør gjerast om morgonen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutt etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv.
Nokre mat- og drikkevarer kan påvirke testresultatet.

 

FHI: Trykk her for å sjå korleis  du skal ta en sjølvtest

Her finn du video om sjølvtest på fleire språk (youtube.com)