Gledleg nyheit

Vi har no fått svar på første test til elevar og lærarar i 10. trinn på Olden ungdomskule som er i karantene. Alle desse prøvane tatt i går kveld var negative. 
Familiemedlemmer til desse elevane og lærarane kan no gå ut av ventekarantene. Prøvane vart tatt tidleg etter siste kontakt med smitta (tysdag), så det er framleis sannsynleg at desse nærkontaktane kan bli smittsame seinare i forløpet.

Torsdag kveld har vi fått bekrefta at ein elev i 10. trinn ved Olden ungdomsskule har testa positivt på covid-19. Denne eleven er familiemedlem til allereie påvist smitta. Eleven testa negativt på hurtigtest teken onsdag kveld, men PCR-svar torsdag bekrefta koronavirus. Også denne testen var teken onsdag kveld. PCR-test er ein klart sikrare test og var tydeleg positiv, så hurtigtest teken onsdag kveld var falsk negativ. Ein reknar symptomstart tysdag og nærkontaktar frå søndag vert sett i karantene og testa x 2.

Onsdag kveld fekk vi bekrefta ein ny smitta med koronavirus. Dette er ein person som fekk symptom måndag kveld og testa seg tysdag. Det viser seg under smittesporing at denne personen truleg har vorte smitta av allereie kjent smitta, i slutten av førre veke. Dei har derimot ikkje hatt sikker nærkontakt (meir enn 15 min i mindre enn 2 m). Dette bekreftar i tilfelle kor lett viruset kan smitte.

Tysdag fekk vi informasjon om at ein ny person i kommunen har fått påvist koronavirus. Denne personen er ein kjend nærkontakt. Det spesielle i dette tilfellet er at personen har utvikla symptom etter gjennomført smittekarantene.

Regjeringa tilrår bruk av munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand. Dette er spesielt viktig i utbrotsområde og i kommunar som forventar mange tilreisande i påska. I helsetenesta og skular og barnehagar gjeld eigne råd.

Oppdatering 25. mars kl 10:10. Vi fekk seint i går kveld vite at ein ny person i Stryn kommune har fått påvist koronavirus.

Ein ny person har fått påvist smitte med covid-19 fredag kveld.

Vi har torsdag ettermiddag fått stadfesta at ein av nærkontaktane i Stryn til kjent smitte i Stad har testa positivt på test nummer to under smittekarantena.

Status 07.03.21 kl 21.00
Vi har søndag fått bekrefta at ein person har fått påvist koronavirus i kommunen.

Ingen nye smittetilfelle i Stryn kommune sidan 6. februar.