Dei tre prøvene vi venta på frå fredag er i dag stadfesta negative. Det vil seie at alle elevar og tilsette på 3. trinn ved Tonning skule er ute av karantene.

Fredag kveld testa alle nærkontaktar på 3. trinn ved Tonning skule seg for 2. gong. Vi har i dag fått svar på alle prøver, med unntak av éi prøve. Desse var negative! 

Risikonivået i kommunen er heva. Stryn kommune har mange turistar og besøkande desse maidagane. Det er hyggeleg, men det medfører også auka smittepress i kommunen. Gjennom helga har vi testa mange personar, og vi har ikkje påvist meir smitte. Risikonivået i kommunen er likevel heva frå nivå 1 til nivå 2, og vi oppmodar alle om å ha få nærkontakter og svært lav terskel for å teste seg ved symptom på sjukdom.
 

Elevar og tilsette på 3. trinn ved Tonning skule, som har vore på skulen onsdag og torsdag denne veka, er definerte som nærkontakter etter at det fredag kveld blei kjent at ein elev har fått påvist koronavirus. Test blei teken torsdag kveld, og svar kom fredag kveld. 
 

Ny koronasmitte i Stryn. Vi har i kveld fått bekrefta fire nye personar med koronavirus i kommunen. Alle er i same husstand og er nærkontakter til påvist smitta person torsdag. Ingen av dei fire har symptom på sjukdom. Ein av dei smitta i denne husstanden går på 3. trinn ved Tonning skule og har vore på skulen onsdag og torsdag. Denne eleven har ikkje symptom på sjukdom, og vedkomande testa negativt på hurtigtest torsdag kveld. Men PCR-testen, som også blei teken torsdag kveld, viser no at eleven er smitta med koronaviruset. Vi må derfor forvente at eleven kan ha vore smittsam onsdag og torsdag.

Beredskapstelefonen for koronatesting har ekstra ope no i helga, ring 57 87 49 29 laurdag 22. mai mellom kl. 09.30 – 11.30 og søndag 23. mai kl. 16.00-18.00.

 

I kveld har vi fått stadfesta at totalt to nye personar i kommunen er smitta med koronavirus.

Begge desse er kjente nærkontaktar til allereie smitta personar, og har testa positivt på 2. test i smittekarantenen.

Vi har i løpet av helga ikkje fått påvist nye tilfelle av koronavirus i kommunen. Det er svært gledeleg!

Gledeleg nyheit! Vi har no fått svar på første test til elevar og lærarar i 10. trinn på Olden ungdomskule som er i karantene. Alle desse prøvene tatt i går kveld var negative. 
Familiemedlemmer til desse elevane og lærarane kan no gå ut av ventekarantene. Prøvene vart tatt tidleg etter siste kontakt med smitta (tysdag), så det er framleis sannsynleg at desse nærkontaktane kan bli smittsame seinare i forløpet.

Torsdag kveld har vi fått bekrefta at ein elev i 10. trinn ved Olden ungdomsskule har testa positivt på covid-19. Denne eleven er familiemedlem til allereie påvist smitta. Eleven testa negativt på hurtigtest teken onsdag kveld, men PCR-svar torsdag bekrefta koronavirus. Også denne testen var teken onsdag kveld. PCR-test er ein klart sikrare test og var tydeleg positiv, så hurtigtest teken onsdag kveld var falsk negativ. Ein reknar symptomstart tysdag og nærkontaktar frå søndag vert sett i karantene og testa x 2.