Beredskapstelefonen om koronavirus er no stengt. Du finn informasjon på helsenorge.no

Hald deg heime om du har nyoppståtte luftvegsymptom og føler deg sjuk. Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved koronasmitte (covid-19). Kontakt lege dersom du har behov for helsehjelp. 

Korona: Totalt 46 registrerte positive hurtigtestar i veke 13. 

Korona smittetal for veke 12: 94 personar med registrert positiv hurtigtest.

Korona: Totalt 113 registrerte positive hurtigtestar i veke 11. 

Korona: Totalt 202 registrerte positive hurtigtestar i veke 10. 

I veke 9 har 304 personar registrert positiv hurtigtest i Stryn kommune. Av desse er 56 personar under 18 år og 25 personar over 65 år.

Vi er framleis i ei smittebølge, men det kan tyde på at kommunen no er over den største toppen. Denne tendensen ser ein òg igjen i trykket på sjukmeldingar. Talet på sjukemeldingar er framleis høgt, men noko mindre enn førre veke. Det er få Covid-19-innleggingar i regionen og Helse Førde er i grøn beredskap.

 

 

 

Mange blir smitta av koronavirus i Stryn kommune no. Det er viktig at alle registrerer smitte i kommunen si registreringsløysing REMIN slik at vi får rett statistikk.

 

 

 

Råd om smittevern

  • Følg vaksinasjonsprogrammet
  • Test deg ved symptom. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom.