Aktivitetstilbod psykisk helse og rus

Dagtilbodet er for personar som slit med å fungere i kvardagen på grunn av psykiske vanskar og/ eller rusproblematikk.

Målet for dagtilbodet er å gjere kvardagen til personane mindre isolert og meir meiningsfylt. Det er ein stad å møtast til felles og eigen aktivitet.

Dagtilbodet er ope frå måndag til fredag.

Du kan sjølv ta kontakt direkte eller via søknadsskjema.
 


Søknadsskjema (digitalt)


Søknadsskjema (PDF, 295 kB)

(skriv ut og send til Stryn kommune, Servicekontoret, Tonningsgt. 4, 6783 Stryn)