Sosialbustad

Kommunen skal medvirke til å skaffe bustad til personar som ikkje sjølv kan ivareta interessene sine på bustadmarknaden.

Kven kan søkje:

  • du må ha folkeregistrert adresse i Stryn kommune
  • du må ha låg inntekt over lang tid
  • du må ha prøvd å skaffe deg bustad sjølv

 

Søknadskjema for sosialbustad

Papirbasert søknadsskjema (PDF, 127 kB)  (må skrivast ut, utfyllast og sendast til Servicekontoret, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.


Husleigeprisar