Skred- og flaumkartlegging

Lokalt klima og bratt terreng langs dalsidene i Stryn fører til at mange område er utsett for skred- og flaumfare, inkludert Loen/ Lodalen. Dette gjev eit auka behov for kartlegging i samband med planlegging av arealbruk og byggetiltak.

Skredfarevurdering for utvalde område i Stryn kommune

30-04-2021 – Artikkel: 
Flaumsonekartlegging i Olden og Loen