Innspelsportal

Som innbyggjar får du no moglegheita til å påverke samfunnsdelen av den nye kommuneplanen. For å bli den kommunen vi ønskjer å vere, må vi ha nokre mål og planar å strekke oss etter.  Frist for å sende inn innspel: 30. april 

Har du innspel? 

Fyll ut dette skjemaet og send inn