Sagehaugen

Klikk for stort bilete        

 

 

På Sagehaugen er det 9 ledige tomter for sal.

Kart Sagehaugen, Fjelli

1 års byggefrist.

Straumkapasiteten i bustadfeltet er ikkje stort nok til å dekke straumbehovet for alle dei regulerte bustadtomtene. Det må byggast ut ny infrastruktur og kostnaden med denne utbygginga vert fordelt på ledige tomter i bustadfeltet og kjem i tillegg til prisen.

Trinn 1

 

Pris

Tomt nr. 14
Bilde (PDF, 3 MB)

Om lag kr. 76.000

Tomt nr. 15
Bilde (PDF, 4 MB)

Om lag kr. 101.000

Trinn 2

 

Pris

Tomt nr. 1
Bilde (PDF, 4 MB)

Om lag kr. 206.000

Tomt nr. 2
Bilde (PDF, 5 MB)

Om lag kr. 209.000

Tomt nr. 4
Bilde (PDF, 5 MB)

Om lag kr. 205.000

Tomt nr. 5
Bilde (PDF, 4 MB)

Om lag kr. 206.000

Tomt nr. 6
Bilde (PDF, 5 MB)

Om lag kr. 209.000

Tomt nr. 19
Bilde (PDF, 5 MB)

Om lag kr. 205.000

Tomt nr. 22
Bilde (PDF, 5 MB)

Om lag kr. 198.000