Om adressenummerskilt (husnummerskilt)

Adressenummerskilt (husnummerskilt) er viktig for at det skal vere enkelt å finne fram til ei konkret adresse. Eigar/ festar av eigedomen som har fått tildelt adresse av kommunen pliktar å koste, setje opp og halde ved like adressenummerskilt. Her kan du lese om plassering, materiale og utforming av skilta

Les om skilting her