Vedtekter

I vedtektene for kommunale barnehagar i Stryn kommune får du mellom anna opplysningar om:

  • Rutinar ved opptak
  • Utvida/ endra tilbod
  • Opningstider
  • Ferie
  • Foreldrebetaling
  • Oppseiing
  • Meir informasjon her:

    Vedtekter

Artikkelliste