Svangerskapsomsorg

Stryn helsestasjon har tilbod om svangerskapsomsorg til alle kvinner som er busett eller oppheld seg i Stryn kommune.

Jordmor er tilsett ved Stryn helsestasjon. Ho har kontordagar ved helsestasjonen i Stryn kvar veke og i Innvik ein gong i månaden, samt vaktberedskap med følgjeteneste til sjukehus.


Målsetting for svangerskapsomsorga:

Svangerskapsomsorga har som mål å gje familien eit best mogleg grunnlag for å meistre, og glede seg over svangerskapet og fødselen. Alle gravide i Stryn kommune skal få forsvarleg medisinsk og psykososial oppfølging, slik at ein unngår komplikasjonar i svangerskapet og i barseltida. Kvinna skal få tilbod om regelmessige kontrollundersøkingar i svangerskapet for å avdekke eventuelle avvik og komplikasjonar.


Helsestasjonens jordmorteneste tilbyr:

- Samtale, råd og rettleiing om tema innan helse, livsstil og graviditet
- Regelmessige svangerskapskontrollar hjå jordmor eller lege (7 - 9 kontrollar)
- Henvisning til rutineultralyd i svangerskapsveke 17 - 20 og elles ved behov
- Tilbod om fødselsforberedande gruppe/individuell samtale om fødsel på helsestasjonen
- Følgjeteneste til sjukehus
- Tilbod om heimebesøk etter fødselen av jordmor eller helsesøster
- Etter fødsel samtale (Post partum) med prevensjonsrettleiing hjå jordmor
- Samtale om svangerskapsavbrot

Jordmor er også en del av tilbodet i helsestasjon for ungdom (HFU)

 

God start, barselopphald for mor og barn ved Nordfjord sjukehus 

Kontakt

Stryn Helsestasjon
Telefon 57 87 69 99
Jordmor ved Stryn helsestasjon
Telefon 57 87 69 99
Mobil 917 21 624

Jordmor har vaktberedskap med følgjeteneste kvar onsdag.

Adresse

Setrevegen 4, 6783 Stryn
(i andre etasje over Coop Extra)

Åpningstider

Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30