Kulturmidlar

Vi har to kategoriar for søknad om kulturmidlar:

Ordinære kulturmidlar/driftstilskot

Du kan søkje om kommunal støtte til drift av laget. For å kunne søkje må laget ha eit styre, betalande medlemmar og føre eige rekneskap. Søkjer du både om driftsstøtte og om støtte til eit særskilt tiltak. Må du fylle ut eit skjema for kvart føremål. Hovudlaget skal stå som søkjar (ikkje grupper e. l. i laget).

Søknadsfrist: 15. mars

Særskilde tiltak

Du kan søkje tilskot til gjennomføring av eit særskilt tiltak som ikkje kjem innunder vanleg lagsrutine og som ikkje kjem innunder retningsliner for driftstilskot. Ynskjer du å søkje tilskot til fleire tiltak, må du fylle ut eit skjema for kvart tiltak. Det same gjeld om du vil søkje både om driftstilskot og om støtte til eit særskild tiltak. Krav om budsjett og finansieringsplan.

Søknadsfrist: 15. mars og 15. september.

 

Digitalt søknadsskjema om kulturmidlar

Retningslinjer for kulturtilskot (PDF, 245 kB)